0000
00 : 00 : 00
0000
Tiền thưởng tối đa của 1 kỳ 900,000,000
【Tài】:Tổng số điểm của 3 viên xúc xắc là 11 đến 17 điểm thì trúng thưởng.
【Ví dụ】:Cược 「Tài」,Kết quả mở thưởng là 256,tổng điểm là 13(Tài),được tính là trúng thưởng(không bao gồm các số trùng nhau)
【Lẻ】:Tổng số điểm của 3 viên xúc xắc là số lẻ。
【Ví dụ】:Cược 「Lẻ」, kết quả mở thưởng là 335, tổng điểm là 11 (số Lẻ), sẽ trúng thưởng ( không bao gồm các số lặp lại)
【Bộ đôi đồng nhất】: Chọn ít nhất 1 cặp số giống nhau từ 11 ~ 66, nếu kết quả xuất hiện cặp số đã chọn, không phân biệt thứ tự của xúc xắc。
【Ví dụ】: Đặt cược 11, mở thưởng 112, 121, 211 ( không phân biệt thứ tự), tức là trúng thưởng ( bao gồm 3 số lặp lại)
【bộ 3 cụ thể】: Đặt cược cược kết quả là bộ 3 đồng nhất cụ thể 111,222,333,444,555, 666, nếu kết quả ra số đã chọn tức là trúng thưởng。
【Ví dụ】: Cược 111,kết quả mở thưởng là 111,được tính là trúng thưởng。
【bộ 3 bất kỳ】: Đặt cược tất cả nhưng bộ 3 đồng nhất giống nhau (111,222,333,444,555,666), mở thưởng bất cứ 3 số nào cũng là trúng thưởng。
【Ví dụ】: Cược 111,Kết quả mở thưởng 111,được tính là trúng thưởng
【Cược tổng】: Chọn 1 số cụ thể ( tổng điểm của 3 viên xúc xắc) để đặt cược, tổng điểm bằng với số đã chọn là trúng thưởng。
【Ví dụ】: Cược 5,kết quả mở thưởng là 113,tổng điểm bằng 5,được tính là trúng thưởng(bao gồm những số trùng nhau)
【cược cặp】: Từ 15 tổ hợp số chọn ra ít nhất 1 cặp số, kết quả mở thưởng bao gồm cặp số đã chọn thì trúng thưởng。
【Ví dụ】: Cược 12,kết quả mở thưởng là 124(không phân biệt thứ tự),được tính là trúng thưởng
【Dự đoán 1 số】: Chọn ít nhất 1 số từ 1~6, số đã chọn xuất hiện 1 lần sau mở thưởng, tỷ lệ trúng thưởng sẽ phụ thuộc vào số lần xuất hiện của số đó trong kết quả quay。
【Ví dụ】: Cược 1, kết quả mở thưởng là 123 sẽ trúng thưởng 1 lần, kết quả mở thưởng là 112 sẽ trúng thưởng 2 lần, kết quả mở thưởng là 111 sẽ trúng thưởng 3 lần.
0
0
+ 120.00